พื้นที่รับผิดชอบ ศอภ 1- 4

พื้นที่จังหวัดที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 รับผิดชอบโดยแบ่งตามพื้นที่ภูมิศาสตร์การปลูกอ้อย รวม 48 จังหวัด ดังนี้ 1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร …

พื้นที่รับผิดชอบ ศอภ 1- 4 Read More »