ผู้บริหารและบุคลากร

นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 โทรศัพท์: 0-3469-8189 โทรสาร: – Email: jirawat153@yahoo.com