ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 39 ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71100 โทรศัพท์ : (034) 698-189 โทรสาร : (034) 698-189 อีเมล์ : ocsb_0606@ocsb.go.th เว็บไซต์ : https://cspc1.ocsb.go.th