ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมเชิงสัมมนา วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่อง การตัดอ้อยสดสะอาดลด PM2.5 และการใช้รถตัดอ้อยพ่วงข้าง

กิจกรรมการอบรมเชิงสัมมนา วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่อง การตัดอ้อยสดสะอาดลด PM2.5 และการใช้รถตัดอ้อยพ่วงข้าง การใช้เครื่องสางใบที่ถูกวิธี วิทยากรบรรยายโดย นายจริวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 จัดโดย สมาคมชาวไร่ จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี                                                             .               …

กิจกรรมการอบรมเชิงสัมมนา วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่อง การตัดอ้อยสดสะอาดลด PM2.5 และการใช้รถตัดอ้อยพ่วงข้าง Read More »

“เตรียมความพร้อมจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย”

“เตรียมความพร้อมจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย” กิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในการจับคู่ผสมพันธุ์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 นำทีม ตรวจประเมินการออกดอกของพันธุ์อ้อย ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่                            .                                             

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.”

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.” ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการกำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก ในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ศักยภาพด้านผลผลิตความต้านทานโรคและคุณภาพความหวานที่ดี ผ่านเกณฑ์ตามหลักวิชาการ จำนวน 2 พันธุ์ คือ “พันธุ์เม็ดขนุน (CSB11-307) และไข่หวาน(CSB11-613)” โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา .                                                                

Scroll to Top
Skip to content