ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1  

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย”

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย” ลิ้งค์กดติดตาม : (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook) นอกจากภาระกิจหลักการพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่แล้ว อีกภาระกิจที่สำคัญ คือการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของสายพันธุ์เดิมและนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทยในอนาคต โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย ได้ในชื่อเพจ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. สอน. ” ซึ่ง ศอภ.1 โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้สนองพระราชดำริในการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #อนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย                                                 …

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย” Read More »

เพจใหม่อย่างเป็นทางการของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 จังหวัดกาญจนบุรี

เพจใหม่อย่างเป็นทางการของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเพจเดิมไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทางสำนักงานจึงขอเรียนแจ้งกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจนี้ครับ🙂 ติดตามได้ที่ Facebook!!!  

การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดย ศอภ.1 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดฐานการเรียนรู้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา                       .                       .                     …

การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ Read More »

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.”

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.” ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการกำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก ในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ศักยภาพด้านผลผลิตความต้านทานโรคและคุณภาพความหวานที่ดี ผ่านเกณฑ์ตามหลักวิชาการ จำนวน 2 พันธุ์ คือ “พันธุ์เม็ดขนุน (CSB11-307) และไข่หวาน(CSB11-613)” โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา .                                                                

Scroll to Top
Skip to content