กิจกรรมของศูนย์

“ศอภ.1 จัดนิทรรศการอ้อยพันธุ์ดี”

“ศอภ.1 จัดนิทรรศการอ้อยพันธุ์ดี” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศอภ.1 กาญจนบุรี นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 นายจักรกฤษณ์ ขันธ์ทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ชาวไร่สัมพันธ์น้ำตาลสุพรรณบุรี หวานเจี๊ยบ” ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดย บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้มีการเสวนาในเรื่องทิศทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และ นิทรรศการอ้อยพันธุ์ดีของ ศอภ.1 กาญจนบุรี โดยมีพี่น้องชาวไร่และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น                                 .             …

“ศอภ.1 จัดนิทรรศการอ้อยพันธุ์ดี” Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ด้านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล ของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ด้านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล ของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี                          .                        .                            …

กิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ด้านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล ของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Read More »

ศอภ.1 ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมชาวไร่อ้อยเขต5 (สิงห์บุรี)

ศอภ.1 ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมชาวไร่อ้อยเขต5 (สิงห์บุรี) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ทั้งนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ อ้อยพันธุ์ดีต่างๆ ของ สอน. โดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น                                .                              

“จับคู่ผสมผลิตอ้อยพันธุ์ดี”

“จับคู่ผสมผลิตอ้อยพันธุ์ดี” ภาพกิจกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย ปี 2566 ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจับคู่ผสมพันธุ์ผลิตเมล็ดพันธุ์อ้อยลูกผสม จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพแปลงทดลองเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีสู่พี่น้องเกษตรกรชาวร่อ้อย                                   .                                  .               …

“จับคู่ผสมผลิตอ้อยพันธุ์ดี” Read More »

“สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB”

“สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กอต. โดย สอน. จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB ของ สอน. ณ โรงแรมระยองชาเลต์ อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้ ศอภ.1-4 ได้มีการนำเสนอผลการทดสอบและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมที่แต่ละ ศอภ. ดำเนินการ โดยมีการนำเสนอผลการทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB11 จนถึง CSB15 และพบแนวโน้มสายพันธุ์ที่ดีหลายสายพันธุ์ และยังมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักวิจัยแต่และภาคศูนย์ของ สอน. และยังมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิควิจัยพันธุ์ และการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิต และการซื้อขายคาร์บอนในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย                                 .       …

“สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB” Read More »

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566”

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566” วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการตัดอ้อยไฟไหม้ และการเตรียมดินตามแนวปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อรองรับการตัดอ้อยสดลดการตัดอ้อยไฟไหม้” นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 ให้การกล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิทยากรบรรยาย นายยุทธนา สมบัตินันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย นายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือวิทยากรบรรยายของภาคเอกชน บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด และสาธิตการใช้เครื่องมือการเตรียมดินเฉพาะแนวปลูก โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น                        .                  …

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566” Read More »

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (young smart farmer) โดยใช้เทคโนโลยี นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 กล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย วิทยากรบรรยายเรื่อง อ้อยสายพันธุ์ใหม่ สอน. โดย นายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และการบรรยายของภาคเอกชน เรื่อง การเตรียมดินแบบลดการไถพรวน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ MIX4 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด การบรรยายเรื่อง การใช้ระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ (Auto Steering) บริษัท ท๊อปคอน โพซิชั่นนิ่ง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Topcon) และการบรรยาย เรื่อง การใช้โดรน ในการพ่นสารคุมวัชพืชและฉีดพ่นปุ๋ย …

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “ Read More »

“สอน.จัดอบรมถ่ายทอดการผลิตอ้อย กาญจนบุรี”

“สอน.จัดอบรมถ่ายทอดการผลิตอ้อย กาญจนบุรี” – กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย วันที่ 4 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี่ได้รับเกียรติ จากนายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรบรรยายโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 นายธวัช หะหมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา ศอภ.1 หัวข้อการบรรยายด้านนโยบายอ้อยและน้ำตาลทราย การรณรงค์ตัดอ้อยสด และอ้อยพันธุ์ใหม่ สอน. โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้ารับการอบรมเป็นไปอย่างเนืองแน่น                             .                …

“สอน.จัดอบรมถ่ายทอดการผลิตอ้อย กาญจนบุรี” Read More »

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการอ้อยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการอ้อยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 นำโดย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานน้ำตาลทราย และส่วนราชการ ซึ่งมี ผอ.ประสิทธิ์ฯ ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ ผอ.จิรวัฒน์ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และการส่งเสริมพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ของ สอน. พร้อมทั้งเสนอแนวทางและการพัฒนาพันธุ์อ้อยในอนาคตเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีความยั่งยืนต่อไป                                                        …

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการอ้อยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 Read More »

ท่าน รองเลขาธิการอ้อยฯนายสหวัฒน์ฯ พร้อมคณะกรรมการอ้อยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมอ้อยฯ (อพ.สธ.สอน.) อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี

ท่าน รองเลขาธิการอ้อยฯนายสหวัฒน์ฯ พร้อมคณะกรรมการอ้อยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมอ้อยฯ (อพ.สธ.สอน.) อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี เพื่อให้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของโครงการ อพ.สธ. ให้เป็นแหล่งกระจายพันธุ์อ้อยของ สอน . ครอบคลุม พื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับโรงงานน้ำตาลสระบุรีและสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์                         .                        .

Scroll to Top
Skip to content