กิจกรรมของศูนย์

กิจกรรมเปิดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “สภากาแฟจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ 16 (ภาคอุตสาหกรรม)

กิจกรรมเปิดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “สภากาแฟจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ 16 (ภาคอุตสาหกรรม) ณ อาคาร Excelllence Center SCGP โรงงานวังศาลา โดยมี นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เข้าร่วม พบปะผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน .                       . . .                    …

กิจกรรมเปิดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “สภากาแฟจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ 16 (ภาคอุตสาหกรรม) Read More »

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1  

กิจกรรมการร่วมใจปลูกต้นไม้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมการร่วมใจปลูกต้นไม้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดผลกระทบสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ช่วยดูดทรัพย์มลพิษทางอากาศ โดยได้นำพันธุ์ไม้ไม่น้อยกว่า 20 ต้นพันธุ์ ร่วมปลูก ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา .               .               .                . . .                 .      …

กิจกรรมการร่วมใจปลูกต้นไม้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ Read More »

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย”

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย” ลิ้งค์กดติดตาม : (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook) นอกจากภาระกิจหลักการพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่แล้ว อีกภาระกิจที่สำคัญ คือการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของสายพันธุ์เดิมและนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทยในอนาคต โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย ได้ในชื่อเพจ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. สอน. ” ซึ่ง ศอภ.1 โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้สนองพระราชดำริในการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #อนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย                                                 …

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย” Read More »

เริ่มแล้วกับการปลูกต้นกล้าพันธุ์อ้อยชุด CSB23 เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยคัดเลือกเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีต่อไป🎋

เริ่มแล้วกับการปลูกต้นกล้าพันธุ์อ้อยชุด CSB23 เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยคัดเลือกเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีต่อไป                                  .                                  .                                  .    …

เริ่มแล้วกับการปลูกต้นกล้าพันธุ์อ้อยชุด CSB23 เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยคัดเลือกเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีต่อไป🎋 Read More »

สถานีอ้อยฯ อ่างทอง “จัดอบรมถ่ายทอดความรู้”

สถานีอ้อยฯ อ่างทอง “จัดอบรมถ่ายทอดความรู้” กิจกรรมการอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2567 ของสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 มอบหมายให้นายปรีชา พลรักษา หัวหน้าสถานี ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ พันธุ์อ้อยในประเทศไทย การเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสม และการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ณ ห้องประชุมสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 1 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทั้งนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี                                           

กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อุตสาหกรรมร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ลม ไฟ” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดขึ้น ณ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด อำเภอเมืองมจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีกิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้บรรยายให้แก่เกษตรกร หัวข้อ“การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับปรุงบำรุงดินในการปลูกอ้อย” มอบของขวัญจากกรมพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี การสาธิตการปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อย และการมอบพันธุ์อ้อยแก่เกษตรกร โดยศูนย์ส่งเสริมอ้อยอุตสาหกรรมและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการออกบูธของภาครัฐและเอกชน อาทิ -บริษัท น้ำตาลราชบุรี …

กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 Read More »

เพจใหม่อย่างเป็นทางการของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 จังหวัดกาญจนบุรี

เพจใหม่อย่างเป็นทางการของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเพจเดิมไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทางสำนักงานจึงขอเรียนแจ้งกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจนี้ครับ🙂 ติดตามได้ที่ Facebook!!!  

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” งานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” ภาพกิจกรรมงานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ทั้งหมด 74 รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน โดยบรรยากาศงานมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวไร่อ้อย ร่วมงานอย่างคับคั่ง                                                          …

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” งานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566 Read More »

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยร่วมศึกษา และ Work shop กระบวนการย้ายต้นกล้าอ้อยที่ได้จากการเพาะเมล็ดเพื่ออนุบาลต่อ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม นำโดยเจ้าหน้าที่ ศอภ 1 ร่วมถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา                                                                 …

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Read More »

Scroll to Top
Skip to content