Author name: titinun chuenchuan

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” งานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” ภาพกิจกรรมงานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ทั้งหมด 74 รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน โดยบรรยากาศงานมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวไร่อ้อย ร่วมงานอย่างคับคั่ง                                                          …

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” งานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566 Read More »

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยร่วมศึกษา และ Work shop กระบวนการย้ายต้นกล้าอ้อยที่ได้จากการเพาะเมล็ดเพื่ออนุบาลต่อ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม นำโดยเจ้าหน้าที่ ศอภ 1 ร่วมถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา                                                                 …

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Read More »

กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ศอภ.1 ,บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด ,บริษัท Topcon Instruments – Thailand จำกัด และ บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด (อิเซกิ)

ภาพกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ศอภ.1 ,บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด ,บริษัท Topcon Instruments – Thailand จำกัด และ บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด (อิเซกิ) จัดสาธิตถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเขตกรรมในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีชาวไร่อ้อยและโรงงานนน้ำตาลเข้าร่วมและให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น                                             .             …

กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ศอภ.1 ,บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด ,บริษัท Topcon Instruments – Thailand จำกัด และ บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด (อิเซกิ) Read More »

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2567

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2567 จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่พัฒนา บริเวณวัดหนองเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 5 เมษายน 2567                                               .                             …

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2567 Read More »

สอน.โดย ศอภ.1-4 จัดกิจกรรมคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดีขั้นที่ 1ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567

กิจกรรมคัดเลือกพันธุ์อ้อย ขั้นที่ 1 ชุด CSB2023 ที่ได้จากการผสมของพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพดี เพาะเมล็ดปลูกลงแปลงจนครบอายุ ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดี ทั้งนี้โดยความร่วมมือนักวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 – 4 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา โดยพันธุ์อ้อยที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำไปปลูกทดสอบในขั้นที่ 2 – 5 จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป                                                 …

สอน.โดย ศอภ.1-4 จัดกิจกรรมคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดีขั้นที่ 1ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 Read More »

ศอภ.1 สอน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ปี 2567”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 และส่วนกลาง เข้าร่วมในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 ณ เพชรมณีกาญจน์ รีสอร์ท บีช อำภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวข้อหลัก คือการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมร่วมระดมความคิดแนวทางแก้ไข การวางแผนการส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วม Work shop จัดทำพิกัดการกระจายพันธุ์อ้อยที่ได้รับการส่งเสริม ให้กับเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย                         …

ศอภ.1 สอน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ปี 2567” Read More »

การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดย ศอภ.1 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดฐานการเรียนรู้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา                       .                       .                     …

การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ Read More »

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.”

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.” ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการกำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก ในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ศักยภาพด้านผลผลิตความต้านทานโรคและคุณภาพความหวานที่ดี ผ่านเกณฑ์ตามหลักวิชาการ จำนวน 2 พันธุ์ คือ “พันธุ์เม็ดขนุน (CSB11-307) และไข่หวาน(CSB11-613)” โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา .                                                                

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566”

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566” วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการตัดอ้อยไฟไหม้ และการเตรียมดินตามแนวปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อรองรับการตัดอ้อยสดลดการตัดอ้อยไฟไหม้” นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 ให้การกล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิทยากรบรรยาย นายยุทธนา สมบัตินันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย นายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือวิทยากรบรรยายของภาคเอกชน บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด และสาธิตการใช้เครื่องมือการเตรียมดินเฉพาะแนวปลูก โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น                        .                  …

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566” Read More »

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (young smart farmer) โดยใช้เทคโนโลยี นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 กล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย วิทยากรบรรยายเรื่อง อ้อยสายพันธุ์ใหม่ สอน. โดย นายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และการบรรยายของภาคเอกชน เรื่อง การเตรียมดินแบบลดการไถพรวน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ MIX4 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด การบรรยายเรื่อง การใช้ระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ (Auto Steering) บริษัท ท๊อปคอน โพซิชั่นนิ่ง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Topcon) และการบรรยาย เรื่อง การใช้โดรน ในการพ่นสารคุมวัชพืชและฉีดพ่นปุ๋ย …

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “ Read More »

Scroll to Top
Skip to content