Author name: hadchawat klinbanchuen

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาศาสตร์ 606900_0001

วันสุดท้าย..แต่ไม่ท้ายสุด ในกิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่ 1

วันสุดท้าย..แต่ไม่ท้ายสุดในกิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากนักวิจัยรุ่นใหม่ของศอภ.1-4 และกอต. ร่วมแรงกายและแรงใจ ในการคัดเลือกอ้อยลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์และเหมาะสมต่อการใช้เครื่องกลการเกษตรให้มากขึ้น สำหรับวันนี้ทีมนักวิจัยได้สรุปผลการคัดเลือกพันธุ์อ้อย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองใหม่ๆต่อพันธุ์อ้อย เพื่อพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่สู่เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น                                               

ร่วมแรงร่วมใจ

“ร่วมแรงร่วมใจ เพื่ออ้อยพันธุ์ใหม่สู่ พี่น้องชาวไร่” กิจกรรมการร่วมคัดเลือกอ้อยสายพันธุ์ดี ของเจ้าหน้าที่ ศอภ.1-4 นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และวิทยากรผู้มากประสบการณ์ร่วมให้ความรู้แนะนำเทคนิค โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น.. https://www.facebook.com/ocsb.kanjanaburi                                       

Scroll to Top
Skip to content