Author name: Region1 Kanchanaburi

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โดรนในภาคการเกษตร และการฉีดพ้นสารเร่งสุกแก่ในอ้อย/สารอารักขาพืช”

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โดรนในภาคการเกษตร และการฉีดพ้นสารเร่งสุกแก่ในอ้อย/สารอารักขาพืช” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยบริษัท อีซี่ 2018 จำกัด และความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

พื้นที่รับผิดชอบ ศอภ 1- 4

พื้นที่จังหวัดที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 รับผิดชอบโดยแบ่งตามพื้นที่ภูมิศาสตร์การปลูกอ้อย รวม 48 จังหวัด ดังนี้ 1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร …

พื้นที่รับผิดชอบ ศอภ 1- 4 Read More »

กิจกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย

ศอภ.1 สอน. เริ่มกิจกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย ภายใต้โครงการพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสอน. ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้อ้อยลูกผสมที่มีลักษณะที่ดีทางการเกษตร ค่าความหวานสูง ต้านทานต่อโรค เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป กิจกรรมวันนี้นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 พร้อมด้วยนักวิจัยของศอภ.1

กิจกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย

ศอภ.1 สอน. เริ่มกิจกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย ภายใต้โครงการพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสอน. ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้อ้อยลูกผสมที่มีลักษณะที่ดีทางการเกษตร ค่าความหวานสูง ต้านทานต่อโรค เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป กิจกรรมวันนี้นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 พร้อมด้วยนักวิจัยของศอภ.1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายเรื่องปรับปรุงพันธุ์อ้อย เข้าชมการผสมพันธุ์อ้อยในโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย และเข้าชมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านอ้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

Scroll to Top
Skip to content