เริ่มแล้วกับการปลูกต้นกล้าพันธุ์อ้อยชุด CSB23 เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยคัดเลือกเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีต่อไป🎋

เริ่มแล้วกับการปลูกต้นกล้าพันธุ์อ้อยชุด CSB23 เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยคัดเลือกเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีต่อไป🎋

                                 .                                  .

                                 .                                  . 

Scroll to Top
Skip to content