“เตรียมความพร้อมจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย”

“เตรียมความพร้อมจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย”
📣กิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในการจับคู่ผสมพันธุ์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 นำทีม ตรวจประเมินการออกดอกของพันธุ์อ้อย ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ 🌱
                          
.
                                            
Scroll to Top
Skip to content