“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.”

“อ้อยพันธุ์ใหม่ สอน.”
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการกำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก ในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ศักยภาพด้านผลผลิตความต้านทานโรคและคุณภาพความหวานที่ดี ผ่านเกณฑ์ตามหลักวิชาการ จำนวน 2 พันธุ์ คือ “พันธุ์เม็ดขนุน (CSB11-307) และไข่หวาน(CSB11-613)” โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา
.
                                                               
Scroll to Top
Skip to content