“สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB”

“สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กอต. โดย สอน. จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB ของ สอน. ณ โรงแรมระยองชาเลต์ อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้ ศอภ.1-4 ได้มีการนำเสนอผลการทดสอบและวิจัยพันธุ์อ้อยลูกผสมที่แต่ละ ศอภ. ดำเนินการ โดยมีการนำเสนอผลการทดสอบอ้อยลูกผสมชุด CSB11 จนถึง CSB15 และพบแนวโน้มสายพันธุ์ที่ดีหลายสายพันธุ์ และยังมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักวิจัยแต่และภาคศูนย์ของ สอน. และยังมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิควิจัยพันธุ์ และการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิต และการซื้อขายคาร์บอนในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
                               
.
                               
.
                               
.
                               
.
Scroll to Top
Skip to content