สอน.โดย ศอภ.1-4 จัดกิจกรรมคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดีขั้นที่ 1ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567

กิจกรรมคัดเลือกพันธุ์อ้อย ขั้นที่ 1 ชุด CSB2023 ที่ได้จากการผสมของพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพดี เพาะเมล็ดปลูกลงแปลงจนครบอายุ ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดี ทั้งนี้โดยความร่วมมือนักวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 – 4 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา โดยพันธุ์อ้อยที่ถูกคัดเลือกจะถูกนำไปปลูกทดสอบในขั้นที่ 2 – 5 จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป

                                               

.

                                                

                                                            

Scroll to Top
Skip to content