“สอน.จัดอบรมถ่ายทอดการผลิตอ้อย กาญจนบุรี”

“สอน.จัดอบรมถ่ายทอดการผลิตอ้อย กาญจนบุรี”
– กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย วันที่ 4 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี่ได้รับเกียรติ จากนายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรบรรยายโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 นายธวัช หะหมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา ศอภ.1 หัวข้อการบรรยายด้านนโยบายอ้อยและน้ำตาลทราย การรณรงค์ตัดอ้อยสด และอ้อยพันธุ์ใหม่ สอน. โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้ารับการอบรมเป็นไปอย่างเนืองแน่น
                           
.
                           
.
     
Scroll to Top
Skip to content