สถานีอ้อยฯ อ่างทอง “จัดอบรมถ่ายทอดความรู้”

สถานีอ้อยฯ อ่างทอง “จัดอบรมถ่ายทอดความรู้” กิจกรรมการอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2567 ของสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 มอบหมายให้นายปรีชา พลรักษา หัวหน้าสถานี ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ พันธุ์อ้อยในประเทศไทย การเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสม และการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ณ ห้องประชุมสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 1 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทั้งนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี

          

               

               

Scroll to Top
Skip to content