“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล” งานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566

“ศอภ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล”
ภาพกิจกรรมงานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ทั้งหมด 74 รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ
ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน โดยบรรยากาศงานมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวไร่อ้อย ร่วมงานอย่างคับคั่ง

                                                    

                                                   

                                                   

Scroll to Top
Skip to content