ศอภ.1 ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมชาวไร่อ้อยเขต5 (สิงห์บุรี)

📣ศอภ.1 ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมชาวไร่อ้อยเขต5 (สิงห์บุรี) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ทั้งนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ อ้อยพันธุ์ดีต่างๆ ของ สอน. โดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น

                              

.

                             

Scroll to Top
Skip to content