ศอภ.1 ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการสภากาแฟเพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ

ศอภ.1 ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการสภากาแฟเพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ณ โรงแรมพีลูส ทั้งนี้ ศอภ.1 ร่วมสนับสนุนน้ำอ้อยคัดสด จำนวน 300 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

                                                                                    

.

                                              

Scroll to Top
Skip to content