ศอภ.1 ร่วมกับ บริษัทช้างแทร็กเตอร์ และบริษัทคลาส เสนอแนวทางธุรกิจการอัดใบอ้อยและพลังงานชีวมวล

ศอภ.1 ร่วมกับ บริษัทช้างแทร็กเตอร์ และบริษัทคลาส เสนอแนวทางธุรกิจการอัดใบอ้อยและพลังงานชีวมวล โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยลดการเผาใบอ้อย และสร้างเพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและพี่น้องชาวไร่อ้อยต่อไป🌳🌱 ดูเพิ่มเติ่ม

 

                               

.

                                 

 

 

Scroll to Top
Skip to content