ศอภ.1 นำทีมตรวจสอบแปลงอ้อยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย

ศอภ.1 นำทีมตรวจสอบแปลงอ้อยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย ณ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคแส้ดำ แมลงกัดกินใบอ้อย และหนอนกออ้อย โดยแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และพบความผิดปกติของดินในพื้นที่แปลง โดยทั้งนี้ทางศูนย์ได้ แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและมีการวางแผนเข้ามาตรวจสอบในครั้งต่อไป

 

                

.

                                                       

 

Scroll to Top
Skip to content