“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (Young smart farmer) “
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ (young smart farmer) โดยใช้เทคโนโลยี นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 กล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย วิทยากรบรรยายเรื่อง อ้อยสายพันธุ์ใหม่ สอน. โดย นายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และการบรรยายของภาคเอกชน เรื่อง การเตรียมดินแบบลดการไถพรวน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ MIX4 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด การบรรยายเรื่อง การใช้ระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ (Auto Steering) บริษัท ท๊อปคอน โพซิชั่นนิ่ง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Topcon) และการบรรยาย เรื่อง การใช้โดรน ในการพ่นสารคุมวัชพืชและฉีดพ่นปุ๋ย ฮอร์โมนทางใบ ในไร่อ้อย โดยบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ทั้งนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น
                               
.
                            
.
                            
Scroll to Top
Skip to content