“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566”

“ศอภ.1 จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2566”
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการตัดอ้อยไฟไหม้ และการเตรียมดินตามแนวปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อรองรับการตัดอ้อยสดลดการตัดอ้อยไฟไหม้” นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 ให้การกล่าวต้อนรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และวิทยากรบรรยาย นายยุทธนา สมบัตินันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย นายปรีชา พลรักษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือวิทยากรบรรยายของภาคเอกชน บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด และสาธิตการใช้เครื่องมือการเตรียมดินเฉพาะแนวปลูก โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น
                      
.
                      
.
                                                                                               
Scroll to Top
Skip to content