วันสุดท้าย..แต่ไม่ท้ายสุด ในกิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่ 1

วันสุดท้าย..แต่ไม่ท้ายสุดในกิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากนักวิจัยรุ่นใหม่ของศอภ.1-4 และกอต. ร่วมแรงกายและแรงใจ ในการคัดเลือกอ้อยลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์และเหมาะสมต่อการใช้เครื่องกลการเกษตรให้มากขึ้น
สำหรับวันนี้ทีมนักวิจัยได้สรุปผลการคัดเลือกพันธุ์อ้อย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองใหม่ๆต่อพันธุ์อ้อย เพื่อพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่สู่เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น
                                              
Scroll to Top
Skip to content