วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ได้เป็นวิทยากรและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การปรับตัวสำหรับเกษตรกรให้เข้ากับภาวะโลกร้อน

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ได้เป็นวิทยากรและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การปรับตัวสำหรับเกษตรกรให้เข้ากับภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมความเข้าใจและแนวทางลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงดิน ตามที่บริษัทแฟร์อโกรา เอเชีย จำกัด ได้จัดทำโครงการ การเกษตรแบบฟื้นฟูดินในอุตสาหกรรมอ้อยในประเทศไทย (โครงการลดโลกร้อน) ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

                             

 

                           

Scroll to Top
Skip to content