วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการอ้อยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการอ้อยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 นำโดย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานน้ำตาลทราย และส่วนราชการ ซึ่งมี ผอ.ประสิทธิ์ฯ ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ ผอ.จิรวัฒน์ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และการส่งเสริมพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ของ สอน. พร้อมทั้งเสนอแนวทางและการพัฒนาพันธุ์อ้อยในอนาคตเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีความยั่งยืนต่อไป

 

                                                                                            

Scroll to Top
Skip to content