ร่วมแรงร่วมใจ

🔥“ร่วมแรงร่วมใจ เพื่ออ้อยพันธุ์ใหม่สู่
พี่น้องชาวไร่”🔥 📢กิจกรรมการร่วมคัดเลือกอ้อยสายพันธุ์ดี ของเจ้าหน้าที่ ศอภ.1-4 นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และวิทยากรผู้มากประสบการณ์ร่วมให้ความรู้แนะนำเทคนิค โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น..👨‍💻

https://www.facebook.com/ocsb.kanjanaburi

              

                     

 

Scroll to Top
Skip to content