มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายเรื่องปรับปรุงพันธุ์อ้อย เข้าชมการผสมพันธุ์อ้อยในโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย และเข้าชมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านอ้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

Scroll to Top
Skip to content