พื้นที่รับผิดชอบ ศอภ 1- 4

พื้นที่จังหวัดที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 รับผิดชอบโดยแบ่งตามพื้นที่ภูมิศาสตร์การปลูกอ้อย รวม 48 จังหวัด ดังนี้

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

รับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร และนครสวรรค์

3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี

4. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี

รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคาย นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สกลนคร สุรินทร์ และอำนาจเจริญ

Scroll to Top
Skip to content