ผู้บริหารและบุคลากร

นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
โทรศัพท์: 0-3469-8189
โทรสาร:
Email: jirawat153@yahoo.com

                                                                             

Scroll to Top
Skip to content