ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาศาสตร์ 606900_0001

Scroll to Top
Skip to content