นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี (ศอภ.1)

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี (ศอภ.1) พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายวิโรจน์ วิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะเจ้าหน้าที่ สอน. โดยมี นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 ให้การต้อนรับ
………………………………….
ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงาน ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของ ศอภ.1 ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อย การส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีแก่เกษตรกร และได้เยี่ยมชมเรือนเพาะต้นกล้า ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โรงผสมพันธุ์อ้อย อาคารชีวโมเลกุล แปลงทดลองปลูกอ้อย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน​ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดูเพิ่มเติ่ม
                           
                           
                                                                
Scroll to Top
Skip to content