ท่าน รองเลขาธิการอ้อยฯนายสหวัฒน์ฯ พร้อมคณะกรรมการอ้อยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมอ้อยฯ (อพ.สธ.สอน.) อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี

ท่าน รองเลขาธิการอ้อยฯนายสหวัฒน์ฯ พร้อมคณะกรรมการอ้อยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมอ้อยฯ (อพ.สธ.สอน.) อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี เพื่อให้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของโครงการ อพ.สธ. ให้เป็นแหล่งกระจายพันธุ์อ้อยของ สอน . ครอบคลุม พื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับโรงงานน้ำตาลสระบุรีและสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

                       

.

                      

.

Scroll to Top
Skip to content