“จับคู่ผสมผลิตอ้อยพันธุ์ดี”

“จับคู่ผสมผลิตอ้อยพันธุ์ดี”
📍ภาพกิจกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย ปี 2566 ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจับคู่ผสมพันธุ์ผลิตเมล็ดพันธุ์อ้อยลูกผสม จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพแปลงทดลองเพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีสู่พี่น้องเกษตรกรชาวร่อ้อย
                                 
.
                                
.
                                
.
                                                                                                     
Scroll to Top
Skip to content