จกรรมการศึกษาดูงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ของโรงงานน้ำตาลตะวันออก และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว โดยมี ท่าน ผอ.จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ กล่าวให้การต้อนรับ

กิจกรรมการศึกษาดูงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ของโรงงานน้ำตาลตะวันออก และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว โดยมี ท่าน ผอ.จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ กล่าวให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ศอภ.1 เป็นวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการปรับปรุงพันธุ์และพันธุ์อ้อยขนมหวาน ของสอน. พร้อมทั้งมีการสาธิตการใช้เครื่องสับบดวัชพืชและตออ้อย เครื่องสางใบอ้อย และเครื่องตัดอ้อยแบบพ่วงข้าง เพื่อเป็นต้นแบบในการตัดอ้อยสดต่อไป

                               

.

                                 

.

               

Scroll to Top
Skip to content