กิจกรรมเปิดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “สภากาแฟจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ 16 (ภาคอุตสาหกรรม)

กิจกรรมเปิดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “สภากาแฟจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ 16 (ภาคอุตสาหกรรม) ณ อาคาร Excelllence Center SCGP โรงงานวังศาลา โดยมี นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เข้าร่วม พบปะผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

.                       .

.

.                                .

.

Scroll to Top
Skip to content