กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
อุตสาหกรรมร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ลม ไฟ” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตอ้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดขึ้น ณ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด อำเภอเมืองมจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีกิจกรรมการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้บรรยายให้แก่เกษตรกร หัวข้อ“การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับปรุงบำรุงดินในการปลูกอ้อย” มอบของขวัญจากกรมพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี การสาธิตการปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อย และการมอบพันธุ์อ้อยแก่เกษตรกร โดยศูนย์ส่งเสริมอ้อยอุตสาหกรรมและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการออกบูธของภาครัฐและเอกชน อาทิ
-บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด (โรงงานน้ำตาลเมืองกาญจน์)
-บริษัท บาก้า จำกัด
-สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1
-บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด
-บริษัท ช้างแทรกเตอร์ จำกัด
-บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด
-บริษัท อินโนฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
-บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content