กิจกรรมการอบรมเชิงสัมมนา วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่อง การตัดอ้อยสดสะอาดลด PM2.5 และการใช้รถตัดอ้อยพ่วงข้าง

📣📣กิจกรรมการอบรมเชิงสัมมนา วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่อง การตัดอ้อยสดสะอาดลด PM2.5 และการใช้รถตัดอ้อยพ่วงข้าง การใช้เครื่องสางใบที่ถูกวิธี วิทยากรบรรยายโดย นายจริวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 จัดโดย สมาคมชาวไร่ จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี

                                                           

.

                                                             

 

 

Scroll to Top
Skip to content