กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่ม บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยร่วมศึกษา และ Work shop กระบวนการย้ายต้นกล้าอ้อยที่ได้จากการเพาะเมล็ดเพื่ออนุบาลต่อ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม นำโดยเจ้าหน้าที่ ศอภ 1 ร่วมถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

                                                 

                                                  

Scroll to Top
Skip to content