กิจกรรมการร่วมใจปลูกต้นไม้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมการร่วมใจปลูกต้นไม้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอภ.1 เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดผลกระทบสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ช่วยดูดทรัพย์มลพิษทางอากาศ โดยได้นำพันธุ์ไม้ไม่น้อยกว่า 20 ต้นพันธุ์ ร่วมปลูก ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

.               .               .                .

.

.                 .                 .

Scroll to Top
Skip to content