การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ช้างแทรกเตอร์ จำกัด และบริษัท Krushichang ประเทศอินเดีย

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ช้างแทรกเตอร์ จำกัด และบริษัท Krushichang ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Scroll to Top
Skip to content