การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงศาสตร์การจัดการไร่อ้อย การบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดย ศอภ.1 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดฐานการเรียนรู้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย นำโดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 และคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

                     

.

                     

.

                     

.

                    

.

                     

.

                     

.

                     

Scroll to Top
Skip to content